Den ve starostově lese 25.4.2008

Děkuji všem vystavujícím za prezentaci svých firem a zaměstnancům Městské lesy a zeleň, s.r.o. za perfektní organizaci akce

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI - klikni

Valašskomeziříčský zpravodaj

(dříve Zpravodaj města) vychází od roku 1991. Jeho současný náklad činí 11 600 výtisků. Z toho 10 800 kusů je určeno pro Valašské Meziříčí, zbývajících 800 připadá na ostatních 15 obcí mikroregionu a na povinné výtisky institucím. Ve Valašském Meziříčí je distribuován zdarma do každé poštovní schránky, ostatním odběratelům ho posíláme poštou.
Valašskomeziříčský zpravodaj vychází jednou měsíčně – o letních prázdninách jako dvojčíslo. Výjimkou jsou mimořádná čísla, vydávaná při významných událostech. Rozsah bez příloh činí zpravidla 16 stran A 4. Tisk je černobílý, titulní a poslední strana jsou zčásti modré. Grafickou úpravu a tisk provádí tiskárna Colora Valašské Meziříčí, distribuci společnost Mediaservis Ostrava, pobočka Valašské Meziříčí. 
V případě zájmu rádi zašleme výtisk k nahlédnutí, nebo je ke stažení na webových stránkách města www.valasskemezirici.cz

Valašskomeziříčský zpravodaj

logo_z.jpg

 
administrátor stránek - Veselka Petr